Verzendkosten

Wij hebben onze webshop ingericht met met lichte en zware producten.
Echter is er door ons de keuze gemaakt om één verzendtarief te hanteren.
Dit zodat u altijd kunt rekenen op vaste kosten waarbij wij een bijdrage doen in de verzendkosten.

Of u nu een boutje of een set bladveren, bumpers en een set spaakwielen bestelt, verzendkosten zijn altijd hetzelfde.

Verzendkosten Nederland bedragen €6,95 en België € 12,25.

Verzendkosten buiten de webshop om (per mail of telefonisch contact), worden los berekend.

BTW 0% tarief voor export

In onze winkel op locatie kan men  enkel aankopen inclusief BTW doen!
Via uw eigen administratie is het mogelijk deze BTW terug te vorderen.
Reden hiervoor is dat de Nederlandse belastingdienst een bewijs wil dat de artikelen ook ECHT naar het buitenland gaan.
Door een bankbetaling uit het buitenland  te ontvangen is dit vrijwel zeker.
Overige informatie kunt u vinden op de site van de Nederlandse belastingdienst:

Voor buitenlandse bedrijven met een geldig BTW nummer is er (na controle BTW nummer en naam en vestigingsplaats) mogelijk BTW 0 aankopen te doen, via onze webshop.
Het aankoopbedrag moet hiervoor vooraf per buitenlandse bank worden overgemaakt naar ons.
In de winkel kan dit dus niet!
Ook niet vanaf een mobiele telefoon van uw buitenlandse rekening!
Dit kan alleen  door online een bestelling te doen in de webshop, of per mail.

Op het moment dat wij uw order hebben ontvangen zullen wij na controle van het btw-nummer de factuur naar u versturen.
Als wij de betaling hebben ontvangen kan de bestelling worden verwerkt.
Het duurt over het algemeen twee werkdagen voor wij het geld op onze bankrekening hebben ontvangen.
Kopieën Betaling afschriften van uw eigen rekening mogen door ons niet worden gehonoreerd, slechts na toestemming van onze eigen administratie
wordt deze order verwerkt.
Wilt u de verzendkosten vermijden en zelf afhalen, dan kunt u dit aangeven bij het bestellen.
Bij het afhalen moet er een export verklaring worden ondertekend, om aan te tonen dat de order daadwerkelijk de grens over gaat.
Hierbij moet ook een kopie van het geldige  paspoort en kopie  van het kentekenbewijs worden bijgevoegd.


In our showroom on location one can only purchase VAT inclusive items.
Via your own company’s system, you can possibly recoup paid VAT.
The reason for this restriction is that the Dutch tax authorities require proof that items purchased REALLY are being exported.
A foreign bank payment received by us might be sufficient proof. For more information please visit the Dutch VAT tax website.

Foreign companies with a valid VAT identity number can (after VAT number, name and business location have been verified) potentially purchase at a 0% VAT rate on our web-shop site. Thus NOT in our showroom!
Web-shop purchase price needs to be paid when placing the order from a foreign bank account. Mobile phone payments in our showroom from foreign banks at 0% VAT rate will not be accepted.
We will only accept online payments on our web-shop site or via mailed-in order forms.

After our due diligence check we can then invoice at the 0% VAT rate.
We usually ship your order within 2 days after receipt of monies. Copies of your payment statement will NOT be honored for shipment. Shipment requires authorization by our own administration.
If you wish to avoid shipping cost and want to collect your order from our warehouse, you need to specify such while placing the order and you will need to sign an export declaration at collection, certifying that collected items will actually leave the country.
Also it will be required to submit a copy of a valid passport and a copy of the transporting car’s vehicle registration.


Umsatzsteuerfrei einkaufen im Geschäft
In unserem Geschäft kann man ausschließlich Einkäufe inklusive Umsatzsteuern (Ust) tätigen. Über Ihre eigene Buchhaltung ist es möglich, eine Rückzahlung der Umsatzsteuer zu beantragen. Der Grund hierfür ist, dass das niederländische Finanzamt einen Beweis dafür braucht, dass die Waren auch WIRKLICH ins Ausland gehen. Indem wir eine Bankzahlung aus dem Ausland empfangen, ist dies sichergestellt. Mehr Informationen hierzu können Sie auf der Homepage des niederländischen Finanzamtes finden:

Für ausländische Firmen mit einer gültigen Umsatzsteuer Identifikationsnummer (Ust-IdNr.) ist es (nach Kontrolle der Ust-IdNr., des Namens und des Firmenstandortes) möglich, umsatzsteuerfreie Einkäufe über unseren Webshop zu tätigen. Die Kosten für einen Einkauf müssen vorab über eine ausländische Bank an uns überwiesen werden und unsere Verwaltung muss Zustimmung für den Einkauf geben. Im Geschäft selber ist das also nicht möglich!
Auch nicht, wenn Sie auf Ihrem Handy per online Banking nachweisen können, dass der Betrag für Ihre Bestellung an uns überwiesen wurde.
Umsatzsteuerfrei einkaufen ist also ausschließlich über eine online Bestellung im Webshop, oder in dem Sie per email  möglich.

Bei Einkäufen im Webshop ist es nach der Kontrolle der Ust-IdNr. für uns möglich, eine Rechnung ohne Umsatzsteuern auszustellen. Sobald wir die Bezahlung empfangen haben, wird die Bestellung versendet. Es dauert normalerweise zwei Werktage, bis Zahlungen auf unserem Bankkonto eingehen. Wir dürfen keine Kopien von Ihren Überweisungen anerkennen, erst nach der Zustimmung von unserer eigenen Verwaltung werden Bestellungen verarbeitet.
Sofern Sie Versandkosten vermeiden wollen und Ihre Ware selber abholen wollen, können Sie dies bei der Bestellung angeben. Nachdem Sie von uns eine Bestätigung über die Bezahlung Ihrer Ware erhalten haben, können Sie die Ware bei uns abholen. Beim Abholen muss dann eine Export-Bescheinigung unterschrieben werden, um zu versichern, dass die Bestellung wirklich über die Grenze geht. Zusätzlich brauchen wir eine Kopie vom gültigen Ausweis des Fahrers, sowie eine Kopie der Fahrzeugpapiere.


Dans notre boutique sur place, vous ne pouvez effectuer des achats que TVA incluse!
Il est possible de récupérer cette TVA via votre propre administration.
La raison en est que les autorités fiscales néerlandaises veulent la preuve que les articles vont VRAIMENT à l’étranger.
En recevant un paiement bancaire de l’étranger, c’est presque certain.
D’autres informations sont disponibles sur le site de l’administration fiscale néerlandaise:

Pour les entreprises étrangères avec un numéro de TVA valide, il est possible (après avoir vérifié le numéro de TVA et le nom et l’emplacement) d’effectuer des achats de TVA 0 via notre boutique en ligne.
Le montant de l’achat doit nous être transféré à l’avance par une banque étrangère.
Ce n’est donc pas possible en magasin!
Pas non plus depuis un téléphone portable depuis votre compte étranger!
Cela n’est possible qu’en passant une commande en ligne dans la boutique en ligne ou par e-mail.

Dès réception de votre commande, nous vous enverrons la facture après vérification du numéro de TVA.
Une fois le paiement reçu, la commande peut être traitée.
Il nous faut généralement deux jours ouvrables pour recevoir l’argent sur notre compte bancaire.
Copies Les relevés de paiement de votre propre compte peuvent ne pas être honorés par nous, uniquement avec l’autorisation de notre propre administration
cette commande est traitée.
Si vous souhaitez éviter les frais de port et le récupérer vous-même, vous pouvez l’indiquer lors de votre commande.
Lors de la collecte, une déclaration d’exportation doit être signée pour prouver que la commande franchit effectivement la frontière.
Une copie du passeport valide et une copie du certificat d’enregistrement doivent également être jointes.

Hoe kan ik me inschrijven?

Als u artikelen in uw winkelmandje heeft en op Bestellen klikt, krijgt u de mogelijkheid u te registreren.
U krijgt dan een activeringslink per mail toegezonden, welke u aan dient te klikken.
Indien u deze niet krijgt, check dan uw spambox en click dan op de link.
U bent nu ingeschreven.

Bij inschrijving kunt u uw adres en telefoonnummer (handig voor contact), type auto en uw MG Car Clubnummer invoeren. Het is verstandig uw bouwjaar en type in te geven, zodat wij (vrijwel) zeker weten dat wat u bestelt het juiste artikel is.

Wij verzoeken U de gegevens compleet in te vullen incl. adres en telnr.
Mocht bestellen via de webshop toch niet lukken, kopieer dan uw winkelmand of bestellijst naar ons mailadres: INFO@MGPARTSBENELUX.NL.
Dan sturen we u een factuur voor de te bestellen onderdelen.